– En fimp, flera fimpar. Verbet, vad heter det? undrar Annelie Herbst medan handen i plasthandsken sveper över gräsmattan som oväntat många tycks ha misstagit för en askkopp.

Kampanjen Vi håller rent är i full gång, och sammanlagt 120 sfi-elever i Strängnäs hör till deltagarna. På onsdagsförmiddagen tog sig en av klasserna an området närmast sfi:s hemvist på campusområdet, och skräpplockandet kombinerades med språkundervisning.

– Att fimpa. Man fimpar en cigarett, fortsätter svenskläraren och en av eleverna lovade att själv sluta röka efter att ha plockat upp otaliga gula filterstumpar från marken.

Artikelbild

| Saba H Bahnoo och Sargool Ahmadi hjälps åt med skräpplockandet utanför sfi-verksamhetens lokaler på campusområdet. Språkeleverna deltar i kampanjen Vi håller rent.

Det är organisationen Håll Sverige rent som står bakom kampanjen, som mer än en halv miljon förskolebarn, skolelever, företag och privatpersoner deltar i detta år. I Strängnäs är det 6­–10 maj som är officiella skräpplockardagar, och nära 5 000 personer deltar. Initiativet gillas av sfi-eleverna, vars undervisning den senaste tiden har haft något av ett miljö- och klimattema. Bland annat har de pratat om rutiner för källsortering och vikten av att återvinna exempelvis kläder.

– Sverige är rent, säger Girmay Berhe när han jämför med sitt hemland Eritrea.

– Men det är viktigt att man fortsätter att hålla rent. Det är dåligt för miljö och hälsa för djur och människor om det ligger skräp ute, fortsätter han medan han plockar en plastflaska och några pappersbitar ur en av rabatterna.

Sargool Ahmadi kom till Sverige från Javanrud i västra Iran för åtta månader sedan. I hennes hemstad har en inflytelserik man tagit initiativ till att träd planteras och skräp plockas, så renhållningskampanjen känns inte främmande för henne.

Artikelbild

| Mycket skräp plockas snabbt när eleverna hjälps åt att hålla en del av Sverige rent.

­­– Skolbarnen i min hemstad går ofta till skogen och plockar skräp. Min dotter gjorde det förra veckan, säger Sargool Ahmadi som har kommit till Strängnäs på egen hand.

Nu läser hon svenska och jobbar extra som barnskötare på en förskola, samma jobb som hon hade i Iran. Även den förskolan deltar i kampanjveckan i Strängnäs, och Sargool Ahmadi tycker att det är bra att många hjälps åt. På sfi:n gillar hon att lära sig ordspråk, och ett för dagen passande sådant som Annelie Herbst skrivit upp på vita tavlan är "många bäckar små gör en stor å".

Artikelbild

| En fimp, flera fimpar och verbet heter att fimpa. Annelie Herbst håller i språkundervisningen, även utanför klassrummet.

– I mitt land säger vi "många droppar blir havet". Vi håller Sverige rent, säger hon.