Förra veckan fick Karinslundsskolan och Stallarholmsskolan påhälsning av barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Ehrnfelt (M), som gjort flera längre besök under detta skolår.

Det började med nödrop från lärare på Åkersskolan och Paulinska skolan under höstterminen. Det resulterade i tre respektive två hela dagar på skolorna ­– och en konkret förändring i den specialpedagogiska grupp som har bildats på Paulinska skolan.

­– Paulinska bli testskola, kan man säga. Till en början finns gruppen där men teamet är flyttbart och kan delas up­p för att sättas in där det behövs, säger Maria Ehrnfelt om satsningen som genomförs tillsammans med och finansieras av socialnämnden.

Artikelbild

| Maria Ehrnfelt (M).

Därefter har även Thomasgymnasiet och Mariefreds skola fått varsitt längre besök. När intrycken nu summeras, så är det bristande likvärdighet som Maria Ehrnfelt tar upp som en gemensam utmaning.

– Det ser väldigt olika ut på våra skolor, säger hon och syftar bland annat på andelen behöriga lärare som varierar mellan 44 och 97 procent enligt statistik från förra läsåret.

Att låta utreda hur likvärdigheten kan öka på kommunens skolor är något som moderater och socialdemokrater diskuterat, berättar Maria Ehrnfelt, och hon tror att tjänstemännen "inom kort" kommer att få ett sådant uppdrag från politikerna.

– Inför nästa års budget försöker vi också förhandla till oss mer pengar. Både Torbjörn (Johansson, nämndens socialdemokratiska vice ordförande, redaktionens anmärkning) och jag försöker få gehör. Våra kommunalråd lyssnar, men problemet är att det inte finns mer pengar att hämta, säger hon.

Bland övriga intryck från grundskolorna kan skolvärdinnan som anställts på Karinslundsskolan nämnas. Hon fångar upp elever som av någon anledning inte är i klassrummen, vilket ska ha skapat ett lugn. Stallarholmsskolan har i flera årskurser för många elever för en klass men samtidigt för få för att dela upp dem i två. Mariefredsskolan har en utmaning i att ge särskilt stöd till allt fler elever.

En fråga Maria Ehrnfelt tar med sig efter besöket på Thomasgymnasiet handlar om programutbudet.

– Vi tappar många elever till Eskilstuna och Nykvarn. Skulle vi kunna behålla en del, om vi ändrade eller utökade? Vi har ju många företag inom exempelvis bygg i vår kommun, kanske kan vi få till liknande samarbeten med näringslivet som Culinary craft har lyckats med? frågar hon sig.