Insändare En insändare i Eskilstuna Kuriren den 12/8 av Siv Aksila angående klimatförändringarna. Instämmer att vi har fått klimatförändringar. Orsaken vet vi inget om men tror en hel del. Siv anser att det är koldioxid som är den stora boven utan att bevisa påståendet. Inte ens ett induktionsbevis duger.

Kan det kanske bero på att vi kapar ned regnskog utan hejd? Regnskogen tar upp mycket vatten och överskottet avdunstar och faller ned som regn någon annanstans. För att hela processen skall fungera åtgår värme, klimatet kyls ned. Dessutom slipper vi att all nederbörd öser ner på olika platser och orsakar stora översvämningar.

Här har vi två olika idéer varför vi har fått klimatförändringar. Jag respekterar Din uppfattning och hoppas Du respekterar min. Vem har det rätta svaret?