Insändare ”Naturvårdsarbetet syftar till att stärka den biologiska mångfalden och friluftslivet”, läser vi på Strängnäs kommuns hemsida. Det verkar dock som om detta inte gäller fågellivet, när man ser hur kommunen röjer längs stränder och vattendrag.

För andra året i rad har så mycket vass rensats bort, att häckningsmiljöer försvunnit för bland annat skäggdoppingar och sothöns. Nyligen har också skyddande buskage vid det så kallade reningssverksdiket i Strängnäs röjts så effektivt att området liknar ett kalhygge. Här har man i år kunnat observera bland annat kungsfiskare, forsärla och rödhake – men det var innan röjningen.

Peter Hennix