Insändare Den 19 juni kallades boende i Södra Kvicksund till samrådsmöte angående

” Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund”

En stor fråga som lyftes till berörda, lnklusive kommunens ordförande Jimmy Jansson, var den pågående motorbanan i Gröndal.

Den information som cirkulerar och som förvånar många i området är den bullernivå på 85 DB som Nordens största motorbana kommer att generera. Nuvarande bullernivå är 65 DB på motorstadion, speedway och verksamheten där idag.

I den idé till utvecklingsplan som finns ska Kvicksund bli en ”pärla vid Mälaren”

Bland annat nämns utveckling av nya bostadsområde för en ökning av befolkningen med 2000 personer, äldreboende, fritidsbåt- / gästhamn, vandringsleder och många fler positiva saker för Kvicksund.

Vad många av oss boende här i Kvicksund frågar oss är hur kan kommunen starta upp ett bygge av nordens största motorbana ett stenkast från Kvicksund. Ett stenkast från inritade vandringsleder.

Den information vi har är att en bullernivå på 85 DB är uppmätt. Hur kan detta accepteras och överensstämma med den ”nya strategi för södra Kvicksund ”?

På samrådsmötet fick vi dessutom höra av Jimmy Janson att fullständigt godkännande inte finns för denna motorbana.

Hur kan då Nordens största motorbana få starta byggnation utan alla nödvändiga tillstånd?

I denna fråga önskar vi klarhet kring motorbanans tillstånd, om bullernivån kommer bli 85 DB ? samt vilka eventuella konsekvenser detta blir för oss boende i Kvicksund och utvecklingsplanen för Kvicksund vid ett eventuellt färdigställande av motorbanan.

Vem kan ge klarhet i detta för att kunna sortera bort all felaktig information.