Insändare Öppet brev till kommunen

Kommunens företrädare säger att de måste sparas. Jag kan förstå att man i vissa lägen måste spara. Därför blir jag mycket förvånad när jag upptäcker att det far runt en massa gräsklippare och ”snaggar” alla grönytor helt i onödan.

När vi har fått så lite regn räcker det att klippa gräsmattorna var tredje eller fjärde vecka. En sådan ordning skulle spara både på personal och bränsle samt miljön genom mindre utsläpp

Fråga nummer ett, är gräsklippningen utlagd på entreprenad?

Blir kostnaden lika stor oavsett hur ofta man klipper? Har kommunen tecknat ett sådant dåligt avtal så gäller det att tänka sig för vid nästa anbudsförfarande och att det nuvarande avtal inte gäller alltför lång tid.

Fråga nummer två, om det inte är utlagt på entreprenad utan gräsklippningen är sysselsättningsterapi för kommunanställda tycker jag att det är bedrövligt.

De som klipper kommunens gräsmattor borde istället utnyttjas för att förstärka personalen på våra äldreboenden. Inte så att de ska ingå i den direkta vården men eftersom de kan köra motordrivna gräsklippare borde de klara av att köra rullstolar.

Jag tycker att det vore en verklig meningsfull sysselsättning att se till att våra gamla på äldreboende finge komma ut i friska luften mer än de får nu med minimal bemanning.

Samtidigt skulle ordinarie personal få en viss avlastning.