Insädare Vad har alla dessa förbudsutredningar under åren kostat skattebetalarna och hur mycket har utredarnas mötesarvoden kostat samhället?

Tiggeriförbud kan dessa 250 kronor för tillstånd verkligen inte kallas. Rumänien och Bulgarien sponsrar väl mer en gärna detta belopp för att slippa ansvaret för tiggarna. Med återbetalningsskyldighet för dem till staten förstås.

Vem eller vilken instans ska sköta och inkassera dessa 250 kronor? Polisen är överbelastad redan. Sker någon prioritering av kontrollen för tiggeritillstånd? Nej, naturligtvis inte.

Alltså är dessa 250 kronor för tiggeritillståndet för en tremånaderperiod bara rena rama och kostsamma floppen. Våra tiggare här i stan har varit desamma i minst fyra år. Vi få pensionärer som brukar ge en slant har lärt känna dem under åren. Fattigpensionärer är de flitigaste givarna, de vet hur det känns. Men hur länge får min tiggare sitta i ur och skur för att tjäna ihop dessa 250 kronor? Slanten från pensionären är från en krona till högst en tjuga per vecka. De som kunde lägga mer går förbi, fnyser lite med orden "dom där ska inte sitta här”. Rumänien och Bulgarien ska ta hand om sina medborgare. Länderna får pengar från EU för detta ändamål. I vilkens eller vems ficka hamnar dessa pengar tro?

Men tänk om alla dessa utrednings och mötesarvoden satsats på de enskilda tiggarna från byar i Rumänien, Bulgarien och förbjudit dem att återkomma. Dessa bortkastade pengar hade varit ett humant ”Tiggeriförbud”.