Insändare Svar på insändaren 5/8 om solenergi.Den femte augusti skrev Anders Löfqvist ett antal argument till solenergins fördel och vindkraftens nackdel. Det är beklagligt att han på detta sätt försöker ställa två goda energislag mot varandra. I en värld där förnyelsebar energi är framtiden behövs båda dessa energislag, naturligtvis i kombination med vattenkraft och kraftvärme.

Trots att jag själv producerar el från solen och på årsbasis är helt självförsörjande på elektricitet från solpaneler måste jag vara ödmjuk inför fakta. I dag kommer cirka 11% av landets elektricitet från vindkraft. Solkraften står för 0,2 %.

Enligt Energimyndighetens korttidsprognos ”Energianvändning och energitillförsel 2018-2022” förväntas vindkraften till år 2022 fördubblas och stå för 25 % av vår el. Solenergin kommer att mer än fyrdubblas men når ändå inte upp till mera än cirka 1 % av vår elproduktion.