Debatt Hundratusentals barn och unga, lärare och skolledare, har börjat ett nytt läsår. Härligt!

Men glädjen förtas av den stora bristen på utbildade och behöriga lärare. När föräldrarna till de sjuåringar som nu har gått sina första skoldagar började sin skolgång kunde de vara ganska säkra på att mötas av välutbildade lärare. Det kan inte deras barn.

Lärarförbundet har med hjälp av Sifo frågat föräldrar hur viktigt det är att deras barn har lärare som är behöriga. En förkrossande majoritet, nio av tio, svarar att det viktigt med behöriga lärare. Två av tre föräldrar anser att det är mycket viktigt.

För 25 år sedan var svensk skola en internationell förebild med stor lärartäthet och likvärdiga förhållanden på alla skolor. I dag har vi en situation där lärarbehörigheten varierar enormt mellan skolor.

I Eskilstuna är enbart 63 procent av lärarna legitimerade och i hela riket är det 70,5 procent. Det stora antalet obehöriga leder till kvalitetsbrister och högre arbetsbelastning för behöriga lärare.

För att täcka behovet krävs en årlig examination från lärarutbildningen av 15 000 lärare – nästan dubbelt så många som i dag. Det är knappast realistiskt. Sedan 1 juli krävs även att lärare i fritidshem har legitimation på alla skolor.

Långsiktigt kan lärarförsörjningen bara tryggas genom att skolan ges tillräckliga ekonomiska resurser och att vi lärare ges en rimlig arbetsbelastning med konkurrenskraftiga löner. Politikerna borde ta ett antal initiativ:

1. Sjösätta en nationell satsning på arbetsintegrerad utbildning för lärare och förskollärare som samordnas och finansieras av staten.

2. Utveckla den kompletterande pedagogiska utbildningen så att den breddas till fler lärarprogram och ger ökade möjligheter till ämneskomplettering.

3. Satsa på behörighetskompletterande utbildning för de obehöriga som redan undervisar i skolorna genom att bevilja ledighet och erbjuda studier på arbetstid.

Bristen på behöriga lärare borde få Eskilstunas och Sveriges politiker att agera mer kraftfullt än de gör i dag. I dag förnekas en stor andel elever sin lagstadgade rätt till kunskap och bildning. Tänk på dessa och deras framtid. Lyssna på oss och på föräldrarna och agera. Nu.