Extra och oväntade pengar in blir till föreningsbidrag ut. Så kan man beskriva bakgrunden till att det kommunala bolaget Sörmland vatten har startat en tillfällig fond för att stötta föreningslivet i Flens kommun.

– Vi hittade lite grejer att avyttra som vi fick in pengar för. De pengarna ska vi inte behålla utan vill ge tillbaka till Flens kommun, säger Björnar Berg, vd för Sörmland vatten och avfall AB.

Bolaget, som bildades 2009 och ägs av Katrineholms, Vingåkers och Flens kommun, levererar dricksvatten och omhändertar avloppsvatten samt hushållsavfall i de tre kommunerna. Det är i Flens kommun som avyttringarna skett, därför är det just i den kommunen bidragen kommer att delas ut.

Artikelbild

| Björnar Berg, vd för Sörmland vatten och avfall AB.

– Om man får en sån här möjlighet så måste man nyttja den. Det känns riktigt roligt att kunna vara med och bidra, säger Björnar Berg.

Varje förening har möjlighet att ansöka om maximalt 3000 kronor för att "göra något utöver det vanliga för föreningen", som det står att läsa på bolagets hemsida. Kriterierna som föreningarna måste uppfylla för att kunna söka bidraget är, förutom att föreningen ska vara verksam i Flens kommun, att den ska vara ideell och att pengarna ska gå till barn och ungdomsverksamhet.

– Vi vill ha bra beskrivningar till vad pengarna ska gå till, vi har en liten jury som bestämmer och vi kommer att titta på alla ansökningar. Om det är något som är oklart återkopplar vi. Det blir många små bidrag till flera olika grupper, säger Björnar Berg.

Sörmland vatten ser gärna att ansökan matchar bolagets värderingar kring öppenhet, delaktighet samt engagemang. Dessutom är det en fördel om det finns en miljöaspekt med i bilden.

Artikelbild

| Sörmland vatten är ett kommunalt bolag som ägs av Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Björnar Berg vill inte gå in på hur mycket pengar som finns i fonden. Senast den 15 april ska ansökningarna vara inne, men om det finns pengar kvar att söka kan det bli fler chanser att söka.

– Det är inget krav att alla pengarna ska ut i år. Om det inte kommer in tillräckligt många ansökningar som är bra nog kommer vi ha kvar fonden till nästa år, säger Björnar Berg.

Han poängterar att fonden inte har något att göra med Sörmlands vattens sponsringsuppdrag i övrigt. Bolaget har inte haft någon liknande fond tidigare.

– Det är första gången vi har gjort någonting sådant här och kanske är det sista gången också, det vet man inte. Vi hade lite tur, säger Björnar Berg.