Tidningen har tidigare skrivit om Volvo Parts planer på att flytta från sin nuvarande plats på Drottninggatan i centrala Flen, till gamla Statoils lokaler vid Talja industriområde. Nu står det klart att Flens kommun vill förhandla om att ta över marken om företaget flyttar.

Efter en förfrågan från Volvo beslutades det under onsdagens kommunfullmäktige att kommunen ska fortsätta förhandlingarna med företaget om att förvärva den stora fastigheten i centrala Flen.

­–Det är ett stort och strategiskt viktigt beslut för kommunen eftersom det påverkar så många olika faktorer, säger Emma Dahlin (M), oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Artikelbild

| Talja industriområde längs väg 55.

Volvo med sina drygt 220 anställda är en av Flens största arbetsgivare och för kommunen är det en viktig punkt i förhandlingarna att säkra arbetstillfällena.

– Ingångsläget har handlat om att vi vill ha kvar Volvo i Flen. Det skulle bi förödande om företaget skulle flytta härifrån med tanke på hur arbetslösheten redan ser ut i kommunen. Partierna har varit överens hela tiden om att det är viktigt att säkra arbetstillfällena, så det har inte varit en het debatt kring detta, säger Emma Dahlin.

Hos Volvo är man nästan helt klar med förstudien inför flytten.

–Det här projektet har ju rullat i flera månader och vi har kommit ganska långt och förberett för vad som ska flyttas och hur det ska gå till, säger Rosemary Andersson, platschef för Volvo Parts i Flen.

Men trots att det mesta inför en eventuell flytt är klart, har Volvo ännu inte fattat beslut om genomförande.

­–Vi har en pågående beslutprocess och det finns bara ett par instanser kvar. Vi har ju våra samarbetsmöten med kommunen och intentionen är att kunna gå vidare med det här. Men det är en så pass stor investering, som går över en viss summa, att beslutet behöver fattas i Volvogruppens styrelse, säger Rosemary Andersson.

Sker flytten som planerat, blir det utan tvekan till gamla Statoils lokaler vid industriområdet.

­–Det gjordes en utredning för vad som skulle vara det lämpligaste området och det var Talja. Vi har även inlett jobbet med att söka miljötillstånd för området, säger Rosemary Andersson.

Innebär en eventuell flytt några förändringar för produktionen?

–Intentionen är att vi ska flytta hela verksamheten. Där vi befinner oss nu har vi flera olika hus, vilket gör att vi har en ganska uppstyckad produktion. Det som driver projektet är möjligheten att få en mer effektiv produktion, samt var vi befinner oss just nu. Vi sitter i dag mitt i Flen, med den nya fina skolan med alla elever i närheten. Det är inte jättesäkert med den trafiken som är.

Volvo är i dag bland Flens största arbetsgivare. Vad skulle en eventuell flytt innebära för de anställda?

­–Jag kan inte svara på det just nu, projektet får ha sin gång. Flytten handlar om en mer effektiv produktionslina för att kunna göra mer. Det är inte en intention att flytta för att kunna dra ner personal.

Volvos slutgiltiga beslut kommer att fattas under ett möte i juni.

–Vi ser väldigt mycket fram emot ett positivt beslut från våra överordnade för att kunna jobba annorlunda med verksamheten. Det finns många fördelar med det, säger Rosemary Andersson.

För kommunens del kan förvärvandet av marken i centrala Flen innebära en möjlighet till nya bostäder och verksamheter, enligt arbetsutskottets nuvarande förslag.

­–Det är ett stort område som kan användas till mycket. Men vad kommunen väljer att göra med marken är ett mer långsiktigt arbete, säger Emma Dahlin.