I de ursprungliga planerna för kvarteret Gillet fanns ett äldreboende, en förskola och sex huskroppar med vanliga bostäder.

I dag finns inga planer kvar för en ny förskola och antalet huskroppar med vanliga bostäder är nere på tre, och framför allt är det byggplanerna mot ån som fått stryka på foten.

Planerna på äldreboendet står fast. Det ska bli en fastighet i vinkel mot Holmberget och mot Eskilstunavägen. Den ska rymma 50 platser och denna fastighet bygger Kommunfastigheter själv och här ska anläggas en mångfacetterad park.

När det gäller de tre andra huskropparna så pågår förhandlingar med Nyköpingsbaserade byggföretaget Maison Forte.

– Om de här planerna går i lås så får vi två punkthus och ett lammelhus, säger Urban Svantesson. Med plats för mellan 50 och 55 lägenheter.

Det råder en viss tveksamhet eftersom kommunen har som krav att den byggherre som bygger måste lösa frågan med parkeringshus under fastigheterna.

– Vi tillåter inga parkeringslösningar i markplanet på den här platsen, säger Urban Svantesson. Däremot kan vi acceptera att man löser parkeringsfrågan på ett annat sätt, om man hittar lämpliga platser någon annanstans, inte alltför avlägset då.

Att man nu redan är i gång beror helt enkelt på att arbetet att flytta ledningar för vatten och avlopp kan inledas innan man har nämndens beslut på att starta och innan man vet om någon överklagar beslutet eller inte.

Allt för att ingen tid ska behövas spillas den dagen allt är klart för byggstart.

– Sedan vet vi inte om det ska överklagas till mark- och miljödomstolen. Det lär kunna försena projektet med sex månader i värsta fall.

Vi har sökt efter en kommentar från Maison Fortes sida, men inte lyckats få fatt i någon av representanterna härifrån.