I det nya inglasade och låsta garaget finns plats för 96 cyklar. Tanken är att erbjuda cykelpendlare en säker och bekväm parkering med ramlås där det också finns möjlighet att ladda elcyklar.

– Det finns en stor efterfrågan på bra cykelparkeringar vid resecentrum och det här cykelgaraget hör till de 50 miljölöften som Eskilstuna kommun tidigare utgett och som ska genomföras fram till 2019. Så det känns väldigt bra att vi nu kan ta det i bruk, säger Sabina Dernelid, projektsamordnare i kommunens mobilitetsgrupp.

Kostnaden för att hyra en plats är 100 kronor i månaden. För att ta sig in med cykeln genom skjutdörrarna krävs en digital registrering kopplad till Bank-id.

Artikelbild

| 100 kronor i månaden kostar det att hyra en plats i det nya cykelgaraget.

– Det är ett enkelt och smidigt system som visat sig fungera väldigt bra på andra ställen i landet. Och för den som inte har något Bank-id kan vi hjälpa till med registrering.

Hittills har ett 70-tal personer anmält intresse för att hyra en plats.

– 27 av dem har redan förhandsregistrerat sig. Att döma av hur det sett ut i andra kommuner som öppnat cykelgarage tyder det på att det finns en väldigt stor efterfrågan här i Eskilstuna, säger Sabina Dernelid.

Syftet med det nya garaget är att få fler Eskilstunabor att välja cykeln och därmed öka andelen hållbara transporter.

– Det måste finnas en viss standard på cykelparkeringar. Många vill inte ställa cykeln där det inte finns ramlås.

Kostnaden för garaget uppgår till cirka 1,8 miljoner kronor, varav 675 000 kronor har finansierats via statliga Klimatklivet.